Christer Ekman Website

Svenska Budo och kampsportsförbundet

http://www.budokampsport.se/

Svenska Jujutsu-federationen

Svenska Idrottsförbundet

Facebook

Akademiska jujutsuföreningen Community

https://www.facebook.com/ajf.jujutsu/?fref=ts

AKADEMISKA JUJUTSUFÖRENINGEN 50 ÅR I DECEMBER 2017

2017 fyllde AJF femtio år som klubb och förening. Första terminen var vt 1968. Fram till 2008 var den en del av SSIF (Studentidrotten SU), i en Jujutsusektion. De första 15 åren växlade stiltillhörigheten, bl.a. Budoförbundets dåvarande och nuvarande Jujutsukai. Sedan var den stiloberoende till slutet av 90-talet. Då hade ett antal medlemmar parallellt tränat en respekterad japanska skola (stil) grundad på 1600-talet, Hontai Yoshin Ryu

2018 med Jujutsu enligt den japanska stilen Hontai Yoshin Ryu

 

Vårterminen i de klubbar som praktiserar Hontai Yoshin Ryu Jujutsu i Sverige börjar ca. en vecka efter skolstarten i januari 2018. Välkomna!

Några förändringar är att denna termin så kommer det inte att bedrivas träning för de yngsta barnen i Barkarby Jujutsuklubb. Tonåringar får träna med speciell pedagogik i vuxengruppen. Den gemensamma lördagsträningen kommer att hållas jämna veckor. I JJKK. I Köping renoveras ordinarie dojo under den första halvan av terminen. Träningen flyttas under renoveringen till Skogsbrynsskolan. AJF i Brännkyrkahallen startar sin termin tisd. 23 januari. Samarbetet med Stockholms judoklubb ökar och mattan delas under kvällspassen tisdag och torsdag. Passen tidigareläggs till 19.30 

 

 

 

 

 

Jag är Christer Ekman och var från 2008 till våren 2017 ordförande i Akademiska Jujutsu-föreningen (AJF) i Stockholm. Den här hemsidan är min personliga. Här finns information om mitt budointresse främst då den traditionella s.k. koryu budo jag sysslar med och de fyra klubbar i Sverige där den praktiseras.

Från mitten av 90-talet började ett antal av oss från klubben i Brännkyrkahallen att träna Hontai Yoshin Ryu. Det var främst Torbjörn Johansson, Olle Borg, Marlon Schramm och Christer Ekman. Från omkrig 2000 tränar hela klubben Hontai Yoshin Ryu (HYR) Jujutsu och Tachi (vapenlöst respektive med traditionella vapen). Ungefär samtidigt blev Olle vår kontaktperson från AJF med den finska branschchefen Kauko och indirekt med den japanska huvud-dojon och stormästaren (18:de Soke). En tidigare branschchef i södra Sverige var sedan 1997 satt på is och utslöts 2002 av den japanska ledningen. Dojon i Stockholm blev då underställd den finska branschen för att få stöd att växa till sig, mogna och utvecklas. Efter förändringar i SSIF tog Christer Ekman 2008 initiativ att utveckla klubben till en självständig förening utanför studentidrotten. Ovan nämnda aktiva träffades och konstituerade Akademiska Jujutsu-föreningen (AJF), som sedan blev invald som medlem i Svenska Budo- och kampsportsförbundet, och Riksidrottsförbundet, (som man också tidigare tillhört som del av studentidrotten). Christer Ekman utsågs till ordförande vid det första mötet. 2013 blev Sverige formellt en undergren (subbranch) av HYR, fortfarande med stöd av Finland och deras ledare Mikko Salinen. 2015 utsågs Olle Borg till shoden av 19:e Soke, en tid efter att han graderat till yondan (4). Han ingår nu som förste svensk i Densho, skolans (ryu) innersta råd i Japan. Olle Borg har ansvar och tillsyn över all HYR-träning i Sverige. Christer Ekman är på grundläggande nivå en äldre träningskamrat, sempai till alla aktiva medlemmarna i de aktuella klubbarna i Sverige. Sempai kan på en enkel nivå vara en äldre träningskamrat som funnits längre i dojon eller stilen. En djupare innebörd, av sempai är ett ansvar för sin direkta elevs, (kohai, yngre träningskamrat) utveckling. I modern budo brukar man använda sempai som titel för tränare som är lägre än tredje dan och sedan ändras titeln till Sensei. Så gör man inte i den äldre och traditionella budon, s.k. Koryu Budo. Där kallas vanligen den som är instruktör för sensei, vilket betyder lärare. Hontai Yoshin Ryu (HYR) är en traditionell japansk skola ledd av den 19:e stormästaren, Soke Kyoichi Munenori Inoue. Huvud-dojo, So-honbu finns i Imazu, Japan. Skolan har en obruten ledningslinje (sokelinje) till mitten av 1600-talet.

 

Akademiska Jujutsu-föreningen  har sin Dojo  i suterräng-planet på Brännkyrkahallen. Lokalen delas med Stockholms Judoklubb. Träningen bedrivs under skolterminerna, då hallen är öppen.

Träningstider är tisdagar och torsdagar, klockan 20 - 21.30

Instruktörer är Olle Borg och Kamil Kozuch 3 dan samt Björn Tidelius 2 dan och Marlon Schramm 2 dan. Christer Ekman 3 dan samt Robert Johansson 2 dan instruerar främst i sina grupper och klubbar.

Nya som vill börja kan komma till dojon en kvart före träningenoch tala med instruktören

 

Barkarby Jujutsuklubb (BJJK) är den andra klubben i Storstockholm som utövar HYR Jujutsu. Dojo i Jakobsbergs Sporthall. Träningen leds främst av klubbinstruktör Robert Johansson ni-dan, samt Isabelle Sarfati första kyu i Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Båda är mycket välmeriterade budoka och bl.a. dangraderade i andra jujutsu-stilar. Robert är ni-dan i Goju Ryu karate. Isabelle är landslagscoach för det svenska Duo-landslaget i jujutsu. Hon och laget har rönt stora framgånger och tog bl.a. silvermedalj i VM Thailand, november 2015. Hon är själv en av landets mest meriterade tävlingsbudoka med både VM- och EM-guld i Duo-jujutsu. Isabelle tränade också aikido i många år för Tomita Sensei.

Träningen i BJJK sker i Jakobsbergs Sporthall måndagar kl. 20 och onsd. kl. 19. En för alla som tränar HYR, gemensam lördagsträning sker jämna lördagar kl. 14-17 i samma lokal. Klubbens barnträning har vt 2018 ställts in pga brist på behöriga barninstruktörer. Tonåringarna kan träna i vuxengruppen, men får särskild biopsykosocial pedagogik (bl.a. pga att deras tillväxtzoner i ledarna inte är färdigutvecklade).

 

Takenoko Budoklubb i Mariestad tränar Hontai Yoshin Ryu Jujutsu och Tachi sedan 2013. Jujutsu-verksamheten leds av Christer Ekman tredje dan Hontai Yoshin Ryu Jujutsu (HYR), andra dan HYR Iaido och tidigare dangraderad i ett par moderna jujutsu-stilar (gendai). Träningen kompletteras med helgläger under ledning av Olle Borg. Under Kristi Himmelsfärdshelgen varje vår bedrivs ett fyradagars läger hos Christer Ekman på Kinnekulle.

Träningstiden i Takenoko är onsdagar kl. 17.30 - 19, samt söndagar kl. 18.30 - 20.30. På söndagarna börjar träningen med yawara under den första timmen, därefter följer en timme med traditionella japanska vapen främst bo-jutsu och Iai-jutsu. Takenoko bedriver också ZNKR Iaido och Hoki Ryu under ledning av främst Kai Nyyssönen iaido nidan  och Jesper Edgren iaido shodan. Klubben har en livaktig Aikido-sektion med dangraderade Jörgen Larsson som ledare och instruktör.

Jujutsu och aikido samsas numera i dojon på samma tider, så att båda idrotterna kan få två träningstillfällen per vecka. Det har harmoniserat bra och instruktörerna har stimulerat varandras träningar, i en god atmosfär. Ett par av deltagarna skulle nog helst ha tränat båda samtidigt. HYR kan fungera bra som koryu för både aikido och gendai (modern) jujutsu. Christer räknar med att under vårterminen instruera två onsdagar av tre samt vissa söndagar. De övriga tiderna håller den högst graderade i träningen.

 

Christer Ekman var under senare delen av höstterminen 2017 i Japan för att förkovra sig. Det blev 27 träningstillfällen på fem veckor. Sista veckan i november var Joakim Löfgren från Takenoko med och tränade i So-honbu Dojo. Nu startar vi vårterminen med ett helgläger för Soke i San Marino. Förhoppningsvis kommer det sedan indirekt alla i Takenoko till godo. (från Stockholmsklubbarna åker man helgen därpå till motsvarande läger i Helsingfors). Övriga från Takenoko åker också flitigt på läger i iaido och aikido.

I en koryu som HYR förutsätts det att man från de mörka elevgraderna (grönt, blått och uppåt) åker på de europeiska lägren som har japanska instruktörer. Från svart bälte första dan är det en outtalad regel att börja åka till Japan och huvuddojon, So-honbu Dojo i Imazu. Skälet är att man där kan få en mer avancerad träning, inkl. bättre träning av grundtekniker, basic, kihon samt möta den japanska kulturen, mentaliteten och de tankesätt som finns i koryu. Den skiljer ut sig både från vanlig budo och den breda japanska kulturen samt är specifik för varje ryu och stil. Träning i Japan ger också stilens ledare möjlighet att lära känna och granska de internationella medlemmarna.

 

Jujutsukai i Köping (JJKK) har fr.o.m. vt 2017 börjat komplettera sin moderna (gendai) och självförsvarsinriktade stil och träning med HYR. Den senare leds av Christer Ekman. Vi har under början av året HYR-träning tisdagar 18-19.30. I mars och oktober 2017 genomfördes söndagsläger under ledning av Olle sensei, assisterad av Christer i JJKKs dojo.

Christer (jag) har rötter i både jujutsukai respektive HYR. Den moderna jujutsun började jag träna i Stockholms Budokwai i Alvik 1978, (fyrtioårsjubileum i år) och har hunnit träna efter stilens alla fyra större uppdateringar, men inte graderat enligt den senaste. Mina främsta lärare har varit i tur och ordning (den alltför tidigt bortgångne) Lag Stråhle, Ingemar Sköld och senare i Högdalens Budoklubb, Bertil Bergdahl. Pga förändrade arbetsförhållande (KS Solna) flyttade jag från den senare klubben några år in på 2000-talet. Jag har egentligen inte lämnat stilen utan haft den vilande. Det känns nu väldigt givande att ha både den moderna skolan och den gamla japanska, aktiv igen. Precis som jag hade under min tid i HBK, Högdalen då jag i tio år tränade vardera stil tre gånger i veckan i HBK resp. Brännkyrka (s:a 6 ggr/v). Det är som att spela olika sorters musik, eller snarare olika instrument. Gör man det på ett bra sätt ökar musikaliteten och förmågan att spela, men det är sällan lyckat att blanda, då blir det lätt en kakafoni av det hela. 

 

Första delen av vt 2018 renoveras JJKKs ordinarie dojo vid Scheeleskolan. Så från januari fram till ca. påsktid kommer träningen att ske i Skogsbrynsskolans lokaler. Klubben tränar modern jujutsu (gendai) enligt Jujutsu-kai på måndagar och torsdagar. HYR koryu budo på tisdagar kl. 18 - 19.30. Se mer info på klubbens hemsida och Fb-sida. Klubbordförande är Tobias Back sandan i Jujutsu-kai. Tobias är en välrenomerad budoka och sitter i styrelsen för Svenska Budo- och kampsportsförbundet där han är barnansvarig. Han är dessutom ordförande i underförbundet Svenska Jujutsufederationen med drygt 10000 medlemmar. De unga instruktörerna Kevin och Christian är eldsjälar som driver mycket av den löpande träningsverksamheten i klubben. Där finns ytterligare ett dussintal personer som samverkar för en trivsam träningsmiljö.

 

Andra och gamla stjärnor

Det finns personer på andra orter som tidigare regelbundet har tränat Hontai Yoshin Ryu och som efter kontakt med Olle Sensei har tillåtelse att i huvudsak på egen hand upprätthålla sin kompetens. Jonas Holmer i Trelleborg är en sådan.

 

Börja träna

Alla som önskar träna och bedöms vara mogna för det är hjärtligt välkomna att träna Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Träning av HYR innebär förutom kampkonst att få ta del av japansk kultur. Det är också att bygga sin psyko-sociala och fysiska hälsa i perspektiv av livslångt lärande. All träning i Sverige sker under vägledning av Olle Borg, samt med kvalitetskontroll från den japanska ledningen, Soke Kyoichi Inoue och hans närmaste. 

 

Historik Hontai Yoshin Ryu

HYR grundades i Japan i mitten av 1600-talet och nuvarande stormästaren är den 19:e Soke i en rak, obruten linje under cirka 350 år. I Sverige har HYR tränats sedan början av 1980-talet. AJF har sina rötter i den akademiska studentidrotten och var en sektion för jujutsu i SSIF från starten 1967 till 2008 då AJF grundades och anslöts till RF och Budoförbundet, med org.nr. 1826. Alla som tränar inom verksamhetens ramar är idrottsförsäkrade i Folksam.  

I Sverige tävlar man inte i HYR Jujutsu. Utomlands förekommer tävlingar mycket sparsamt. Det handlar då om uppvisning av kata eller ur kata, både obeväpnad och med traditionella vapen, som bo, hanbo, kodachi eller bokken. I HYR graderas (examineras) i Jujutsu och Iaido. Det senare förutsätter vanligtvis först en dangrad i jujutsu. I Hontai tillämpas parallellt Kyu- dan-systemet som kommer ur den moderna, gendai judon med bältesfärger från vitt till svart (dan) respektive det traditionella Den-systemet där gradering vanligtvis sker först efter tredje dan (sandan) genom bedömning och utnämning av Soke. 

Den som vill börja träna kan enklast komma direkt till respektive dojo omkring en kvart före träningen startar och anmäla sig till instruktören. Den första veckan är det avgiftsfritt att prova på. I början räcker det att bära vanliga oömma träningskläder. Sedan vanlig vit gi och efter ett par år svart hakama. De som tidigare tränar Iaido är välkomna att träna i svart gi-jacka och hakama, även i jujutsu. Svart gi-dräkt lämpar sig främst vid utomhusträning och för de som också tränar iaido.  Välkomna!

11th Hontai Yoshin Ryu Jujutsu European Taikai

Den 10-12 juni 2016 hölls stilens internationella storläger i Brännkyrkahallen. Då var också de välkomna som tidigare tränat eller prövat HYR. T.ex. de som deltog vid det läger som hölls med stormästaren, Soke på uppdrag av svenska Jujutsufederationen 2012. 12:e storlägret, 2017, hölls i Ancona, Italien. I juni 2018 planeras det 13:e storlägret att hållas i Finland.

 

In english.

HontaiYoshin Ryu Jujutsu is an old traditional style (koryu). To be accepted koryu the style has to be older than 150 years old and founded in Japan. In Sweden HYR is led by Sensei Olle Borg 4 dan jujutsu, 2 dan Iaido and member of Densho.

It is practised in four locations, AJF Stockholm-Brännkyrka, BJJK Jakobsberg, Takenoko Mariestad, JJKK Köping. Please contact these Clubs. Welcome!

 

 

Resor till och träning i Japan

2013 besökte Olle Borg, Robert Johansson och Christer Ekman (jag) Japan och tränade två veckor i So-honbu dojo, Imazu.

2015 var det dags igen då blev det två veckor till i Imazu för Olle och mig. Olle blev invald i Densho. Vi fick möjlighet att ingå i stilens uppvisningsgrupp vid den stora festivaken och enbu framför slottet Himeji som bl.a. firade att slottet öppnats igen efter flera år renovering. HYR har en lång anknytning till slotet och bjuds ofta in vid olika evenemang.

2016 hade jag nöjet att vara sju veckor i Japan från sista veckan i juli till mitten av september. Jag fick bl.a. chansen att ingå i Hontai Yoshin Ryus uppvisningsgrupp i det tusen år gamla  buddhistiska templet Syosyuzan - en vördnadsväckande miljö - att ensam i sällskap av en ung uke kliva ut på den scenen och visa upp sig inför ett hundratal av Japans koryu budo-elit och templets munkar- det kändes mäktigt. Det blev sammanlagt trettio tillfällen att träna och praktisera koryu budo.

De första veckorna hade jag sällskap av sonens familj. Sondottern Tua deltog i iaijutsu och bojutsu-träningen. Robert Johansson, ni-dan från Barkarby jujutsuklubb och Björn Terelius, ni-dan från AJF och gjorde mig sedan sällskap från första september - både i det hus som jag hyrde i Kobe och i träningen i So-honbu dojo i Imazu och gästträningen i Himeji dojo. Man kommer tillbaka i klubbarna förmodligen något bättre och väldigt inspirerade.

2017 var jag i Japan från slutet av oktober och hela november. Fick chansen att träna vid 27 tillfällen samt ingå i uppvisningen vid det shintoistiska Sosha- templet  i Himeji. På dagarna studerade jag japanska vid Lexis skola i Kobe. En fantastisk tid. Joakim Löfgren var med mig den avslutande veckan. Han hann med fem träningar och ett stort antal besök i japanska trädgårdar, som den ambitiöse trädgårdsmästare han är. Jag har också ställt frågan till ett par av er. Min lägenhet var perfekt belägen i Kobe, Motomatchi och nära till det mesta.

 

SJÄLVFÖRSVAR

Kurser i självförsvar är en annan ny aktivitet utanför budo. Främst helgseminarier i självförsvar på uppdrag av Medborgarskolan i samarbete med entrepenören Emelie Crona. Vi använder en mall som Emelie och medarbetare utarbetat. Tanken är att fånga upp personer som kan känna rädsla för våld och kanske inte varit beredda att träna kampsport. Det kanske främst gäller kvinnor. Det gäller inte personer i yrken som till vardags behöver hantera hot om våld och våld. Jag har i årtionden bedrivit handledning för anställda inom sjukvård, främst psykiatri, där bemötande i konfliktsituation är en viktig aspekt. De nu aktuella kurserna handlar om vanliga civila personer som i sin vardag är rädda för våld och övergrepp. Helgkursen kan bli en kick-start för dem att skaffa sig en beredskap och några första färdigheter för att klara sig bättre vid hot om våld och vid våldsangrepp. Deltagarna kommer att informeras om lämpliga lokala klubbar att träna i.

 

 christer.ekman@gmail.com