Christer Ekman Website

Svenska Budo och kampsportsförbundet

http://www.budokampsport.se/

Svenska Jujutsu-federationen

Svenska Idrottsförbundet

Facebook

Akademiska jujutsuföreningen Community

https://www.facebook.com/ajf.jujutsu/?fref=ts

 

Resor till och träning i Japan

2013 besökte Olle Borg, Robert Johansson och Christer Ekman (jag) Japan och tränade två veckor i So-honbu dojo, Imazu.

2015 var det dags igen då blev det två veckor i Imazu för Olle och mig. Olle blev invald i Densho. Vi fick möjlighet att ingå i stilens uppvisningsgrupp vid den stora festivalen och embu framför slottet Himeji som bl.a. firade att slottet öppnats igen efter flera år renovering. HYR har en lång anknytning till slottet och bjuds ofta in vid olika evenemang.

2016 hade jag nöjet att vara sju veckor i Japan från sista veckan i juli till mitten av september. Jag fick bl.a. chansen att ingå i Hontai Yoshin Ryus uppvisningsgrupp i det tusen år gamla  buddhistiska templet Syosyuzan - en vördnadsväckande miljö. Att ensam i sällskap av en ung uke kliva ut på den scenen och visa upp sig inför ett hundratal av Japans koryu budo-elit och templets munkar- det kändes mäktigt. Det blev sammanlagt trettio tillfällen att träna och praktisera koryu budo denna gång.

De första veckorna hade jag sällskap av sonens familj. Sondottern Tua deltog i iaijutsu och bojutsu-träningen. Robert Johansson, ni-dan från Barkarby jujutsuklubb och Björn Terelius, ni-dan från AJF och gjorde mig sedan sällskap från första september - både i det hus som jag hyrde i Kobe och i träningen i So-honbu dojo i Imazu och gästträningen i Himeji dojo. Man kommer tillbaka i klubbarna förmodligen något bättre och väldigt inspirerade.

2017 var jag i Japan från slutet av oktober och hela november. Fick chansen att träna vid 27 tillfällen samt ingå i uppvisningen vid det shintoistiska Sosha- templet  i Himeji. På dagarna studerade jag japanska vid Lexis skola i Kobe. En fantastisk tid. Joakim Löfgren var med mig den avslutande veckan. Han hann med fem träningar och ett stort antal besök i japanska trädgårdar, som den ambitiöse trädgårdsmästare han är. Jag har också ställt frågan till ett par av er. Min lägenhet var perfekt belägen i Kobe, Motomatchi och nära till det mesta.

 

SJÄLVFÖRSVAR

Inspirerad av olika personer så har utbildning i självförsvar och självskydd blivit nya projekt som dykt upp under de senaste åren. Det gäller för mig inte personer som yrkwamässigt behöver hantera hot om våld och våld, där finns redan ett relativt bra kursutbud. Där kan jag finnas med i egenskap av konsult och handledare. Jag har tidigare i årtionden bedrivit handledning och konsultation för anställda inom sjukvård, främst psykiatri, där bemötande i konfliktsituation är en viktig aspekt. Nu aktuella kurser handlar om vanliga civila personer som i sin vardag är rädda för våld och övergrepp. En kategori är det ökade antalet kvinnor som känner sig otrygga i sin vardag. Där kan man lära kombinationen med  avvärjningstekniker och grundläggande självförsvar respektive mental beredskap på en lågfrekvent, trygg nivå som kan ökas beroende på miljö och situation. Vad bör man se upp med och när bör man vara vaksam. Vad kan du göra vid hot om våld. Hur du stoppar våldet.  En annan kategori är det ökade antalet äldre. Där ser jag behova av två slags självskydd. Det ena handlar om ökad skörhet, sämre balans och långsammare reflexer. Det andra om en ökad rädsla att bli utsatt för våld. Här kan det vara lämpligt med terminsvisa kurser eller studiecirklar där balansövningar och varsamma falltekniker kombineras med grundläggande självförsvar. För båda kategorierna kan det också handla om att lära en en slags mental beredskapsplan. Ungefär som då barn får lära sig att gå över en väg eller gata. Titta till höger och sedan vänster innan du lugnt går över...

 

 christer.ekman@gmail.com

Efter ett kuppartat och oacceptabelt årsmöte i Köping 29/1 samlades de 14 aktiva i den lilla klubben, den 31/1 2019 för att starta en ny förening. Ett konstituerande möte hölls och en interim-styrelse tillsattes. Avsikten är att också i fortsättningen kunna erbjuda modern budo, ju-jutsu kai och koryu jujutsu (HYR). Det har snabbt fått en god respons både lokalt och på riksnivå.  

Den nya klubbens namn är Budokai if Köping (se mer längre ned) 

Nu har vårterminen 2019 börjat i de budoklubbar som tränar Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Nya vänner som vill börja med traditionell japansk jujutsu, eller annan budoträning som erbjuds i klubbarna är hjärtligt välkomna. Enklast är att komma ca. en kvart före träningen startar, och prata med instruktören. Det första internationella lägret för året är avklarat med en fantastisk träning ledd av 19:e Soke. Ett stort tack till honom och våra finska vänner. Vi var fem svenskar vid Helsinki Winter Keikokai 25-27/1. Det var Olle, Bea och Andreas från AJF, Robert från Barkarby, samt Christer från Takenoko i Mariestad.

 Jag är Christer Ekman och var från 2008 till våren 2017 ordförande i Akademiska Jujutsu-föreningen (AJF) i Stockholm. Nu instruerar jag i Takenoko Budoklubb, Mariestad. Den här hemsidan är min personliga. Här finns information om mitt budointresse främst då den traditionella s.k. koryu budo jag sysslar med och de fyra klubbar i Sverige där den praktiseras. Olle Borg Sensei som ingår i stilens densho är huvudansvarig för HYR i Sverige

 

Akademiska Jujutsu-föreningen har sin dojo  i suterräng-planet på Brännkyrkahallen. Träningen bedrivs under skolterminerna, då hallen är öppen. Klubben har gott om utrymme för nybörjare. Varje deltagare kan närmast få en personlig tränare. Dojon ligger i närförort och rätt centralt i Stockholm

Instruktörer är Olle Borg sensei, Björn Tidelius 2 dan och Marlon Schramm 2 dan.

Nya som vill börja kan komma till dojon en kvart före träningen på tisdagar och torsdagar och tala med instruktören. Tiderna är tisdagar kl. 20- 21.30 i Aikido-dojon, samt torsdagar samma tid i stora Budo-hallen

 

Barkarby Jujutsuklubb (BJJK) är den andra klubben i Storstockholm som utövar HYR Jujutsu. Dojo i Jakobsbergs Sporthall. Träningen leds främst av klubbinstruktör Robert Johansson ni-dan, samt Isabelle Sarfati första kyu i Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Båda är mycket välmeriterade budoka och bl.a. dangraderade i andra jujutsu-stilar. Robert är ni-dan i Goju Ryu karate. Isabelle är landslagscoach för det svenska Duo-landslaget i jujutsu. Hon och laget har rönt stora framgånger och tog bl.a. silvermedalj i VM Thailand, november 2015. Hon är själv en av landets mest meriterade tävlingsbudoka med både VM- och EM-guld i Duo-jujutsu. Vid VM 2018 i Malmö tog hon och klubbkamraten Sture Svahn, nidan jjk VM-brons i lagtävlingen. Stort grattis både till klubben, Isabelle och Sture! På begäran gjorde Isabelle comeback som tävlande efter 18 år. Hon vann då den första matchen i landskampen mot Ryssland, vilket var nödvändigt för att Sverige skulle gå till semifinal. Isabelle tränade aikido i många år för Tomita Sensei, som i sin tur var direkt elev till Ueshiba Osensei. 

Träningen i BJJK sker i Jakobsbergs Sporthall måndagar kl. 20 och onsd. kl. 19. En för alla som tränar HYR, gemensam lördagsträning sker jämna lördagar kl. 14-17 i samma lokal.

 

Takenoko Budoklubb i Mariestad tränar Hontai Yoshin Ryu Jujutsu och Tachi sedan 2013. Jujutsu-verksamheten leds av Christer Ekman sandan Hontai Yoshin Ryu Jujutsu (HYR), nidan HYR Iaido och dangraderad i ett par moderna jujutsu-stilar (gendai). Träningen kompletteras med helgläger under ledning av Olle Borg. Under Kristi Himmelsfärdshelgen brukar det vara ett läger hos Christer Ekman på Kinnekulle. I år hade vi ett höstläger också sista helgen i september

Träningstider i Takenoko är sönd. kl. 18.00 - 19.30 samt  onsd. kl. 19.00 - 20.30. På söndagarna börjar träningen med yawara under den första timmen, därefter följer en timme med traditionella japanska vapen främst bo-jutsu och Iai-jutsu. Takenoko bedriver också ZNKR Iaido och Hoki Ryu under ledning av nye huvudinstruktören Jesper Edgren iaido shodan. Under hösten har Philip Stöckel graderat till shodan vid iaidons riksläger. Båda tränar HYR också och är där graderade till tredje kyu (grönt bälte) Klubben har en livaktig Aikido-sektion med dangraderade Jörgen Larsson som ledare och instruktör.

Jujutsu och aikido samsas numera i dojon på samma tider, så att båda idrotterna kan få två träningstillfällen per vecka. Det har harmoniserat bra och instruktörerna har stimulerat varandras träningar, i en god atmosfär. Ett par av deltagarna skulle nog helst ha tränat båda samtidigt. HYR kan ofta fungera bra som koryu för både aikido och gendai (modern) jujutsu och budo. Christer instruera två onsdagar av tre samt vissa söndagar. De övriga tiderna håller den högst graderade i träningen. Klubben har nu tre grönbälten i HYR jujutsu, som är erfarna budo-ka från aikido och iaido och med budo och kampsportsförbundets instruktörsutbildning. 

 

Christer Ekman var under höstterminen 2017 i Japan för att förkovra sig. Det blev 27 träningstillfällen på fem veckor. Sista veckan i november var Joakim Löfgren från Takenoko med och tränade i So-honbu Dojo. Han är trädgårdsmästare med ett starkt intresse för japansk trädgårdskultur. Joakim är en erfaren judo-ka, som tränar aikido och iaido, samt är tredje kyu i HYR. I januari var vi på ett helgläger för Soke i San Marino. Förhoppningsvis kommer det sedan indirekt alla i Takenoko till godo. Övriga från klubben åker också flitigt på läger i jujutsu, iaido och aikido.

I en koryu som HYR förutsätts det att man från de mörka elevgraderna (grönt, blått och uppåt) åker på de europeiska lägren som har japanska instruktörer. Från svart bälte första dan är det en outtalad regel att börja åka till Japan och huvuddojon, So-honbu Dojo i Imazu. Skälet är att man där kan få en mer avancerad träning, inkl. bättre träning av grundtekniker, basic, kihon samt möta den japanska kulturen, mentaliteten och de tankesätt som finns i koryu. Den skiljer ut sig både från vanlig budo och den breda japanska kulturen samt är specifik för varje ryu och stil. Träning i Japan ger också stilens ledare möjlighet att lära känna och granska de internationella medlemmarna.

 

Budokai if Köping

2017 och 2018 påbörjades en samverkan i Köping mellan den moderna (gendai) och självförsvarsinriktade stilen, jujutsukai med kompletterad, separat träningsmöjlighet av HYR. Den senare leddes av Christer Ekman. Klubbmedlemmar från Köping har deltagit vid läger för Olle Sensei och de senaste Kinnekullelägren. I början av 2019 upptäckte den aktiva styrelsen att ekonomiska oegentligheter verkade ha skett i stor och frekvent omfattning av den ekonomiskt ansvarige 2018, vilket polisanmäldes. Vid årsmötet 29/1 2019 deltog den berörda personen samt ett stort antal närmast okända s.k. stödmedlemmar och röstade ned de aktivas förslag till styrelse, samt tillsatte en egen på ett kuppartat sätt. Det förfarandet kommer att överklagas till de aktuella förbunden. De aktiva startade en ny klubb den 31/1 2019 och en interim-styrelse tillsattes. En ansökan till RF och Svenska Budo & kampsportsförbundet med underförbund. En liknande process påbörjas också med stilorganisationerna Svenska Jujutsuförbundet för stilen Ju-jutsu kai, samt den svenska grenen av den gamla skolan (koryu) Hontai Yoshin Ryu. 

Interimstyrelse för Budokai idrottsförening Köping: Christer Ekman ordf, Elisa Bastiani v.ordf, Michael Gustafsson kassör, Robert Mattson sekr, Tomas Tulldal ledamot  Vi ser framemot en god relation med alla de seriösa budo-ka, budo- och kampsportsföreningar som finns i trakten och är övertygad om att allt gott arbete som bedrivs gagnar oss alla. Det finns en gemensam strävan att engagera. aktivera och hjälpa både barn och vuxna till utveckling och hälsa. Vår nya lilla klubb har som flera andra av er också en ambition att föra in japansk kultur i verksamheten. 

 

 Christer (jag) har precis som Robert Johansson i Barkarby Jujutsuklubb, rötter i både Ju-jutsukai respektive HYR. Den moderna jujutsun började jag träna i Stockholms Budokwai i Alvik 1978, (fyrtioårsjubileum+) och har hunnit träna efter stilens alla fyra större uppdateringar, men inte graderat enligt den senaste. Mina främsta lärare har varit i tur och ordning (den alltför tidigt bortgångne) Lag Stråhle och Ingemar Sköld. Grundaren Hans Greger tränade jag för enstaka gång i klubben samt på läger. Senare i Högdalens Budoklubb var Bertil Bergdahl instruktör och inspiratör. Jag fick också förtroendet att ingå i klubbens styrelse och att själv instruera Pga förändrade arbetsförhållande (KS Solna) flyttade jag från HBK några år in på 2000-talet och hade stilen vilande, deltog vid några läger. Det går bra att både träna modern budo, respektive koryu budo, men inte mixa dem, då intentionerna bakom träningsmetoderna är olika. Det känns nu väldigt givande att ha både den moderna skolan och den gamla japanska, aktiv igen. Precis som jag hade under min tid i HBK, Högdalen då jag i tio år tränade vardera stil. Tre gånger i veckan i HBK och lika många i Brännkyrka (s:a 6 ggr/v). De senaste två åren har jag tränat båda igen Det är som att spela olika sorters musik. Gör man det på ett bra sätt ökar musikaliteten och förmågan att spela, men det är sällan lyckat att blanda, då det lätt kan bli en kakafoni.

 

Det gäller samma inom jujutsu som i iaido - seitei renmei som gendai budo är en sak - koryu iaido är något annat, trots att båda handlar om att dra och hantera ett svärd, ett iaito. I både äldre, traditionella som modernt försvar- och stridsteknik finns det otalet dåliga sätt, men samtidigt flera bra och fungerande. De bör dock läras metodiskt. Ungefär som i musik så är det bra att veta vilken tonart man lirar i, eller om man går ut på isen vilken slags skridskor som behövs. På stigande dan-nivå (grad av svart bälte) förutsätts att man kan flytta in stilen, teknikerna, tänkandet och mentaliteten i sin egen person och efter de egna förutsättningarna. Det ser man bra exempel på inom moderna stilar som Jujutsu kai och kanske än mer i koryu budo, som HYR. Först härmar man sedan utövar man det man lär sig tills det sitter i både knoppen och kroppen bit för bit tills kompetensen ökar. Kom ihåg Reiho! All sann budoträning börjar och slutar med rei (en bugning). Reiho innebär också att man lär sig att föra sig på ett respektfullt, hyggligt och värdigt sätt i dojon mot andra som tränar och sina lärare (sensei). Japan har en artighetskultur som man kan lära av. Den ger också bättre skärpa i träningen för både inlärning av tekniker och rörelser. Allvar, vänlighet, rörelseglädje, energi och humor (fast försök dämpa flabb och buller) 

 

Trelleborg

Jonas Holmer i Trelleborg bedriver också HYR Jujutsu under handledning av Olle Sensei, som tillsammans med medarbetare besöker dojon då möjlighet finns.

Det finns personer på andra orter som tidigare har tränat Hontai Yoshin Ryu och som kan ta kontakt med Olle Sensei om de önskar återuppta träning i HYR.

 

Börja träna

Alla som önskar träna och bedöms vara mogna för det är hjärtligt välkomna att träna Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Träning av HYR innebär förutom kampkonst att få ta del av japansk kultur. Det är också att bygga sin psyko-sociala och fysiska hälsa i ett livslångt lärande. All träning i Sverige sker under vägledning av Olle Borg, samt med kvalitetskontroll från den japanska ledningen, Soke Kyoichi Inoue och hans närmaste i densho. 

 

Historik Hontai Yoshin Ryu

HYR grundades i Japan i mitten av 1600-talet och nuvarande stormästaren är den 19:e Soke i en rak, obruten linje under cirka 350 år. I Sverige har HYR tränats sedan början av 1980-talet. AJF har sina rötter i den akademiska studentidrotten och var en sektion för jujutsu i SSIF från starten 1967 till 2008 då AJF grundades och anslöts till RF och Budoförbundet, med org.nr. 1826. Alla som tränar inom verksamhetens ramar är idrottsförsäkrade i Folksam.  

I Sverige tävlar man inte i HYR Jujutsu. Utomlands förekommer tävlingar mycket sparsamt. Det handlar då om uppvisning av kata eller ur kata, både obeväpnad och med traditionella vapen, som bo, hanbo, kodachi eller bokken. I HYR graderas (examineras) i Jujutsu och Iaido. Det senare förutsätter vanligtvis först en dangrad i jujutsu. I Hontai tillämpas parallellt Kyu- dan-systemet som kommer ur den moderna, gendai judon med bältesfärger från vitt till svart (dan) respektive det traditionella Den-systemet där gradering vanligtvis sker först efter tredje dan (sandan) genom bedömning och utnämning av Soke. 

Den som vill börja träna kan enklast komma direkt till respektive dojo omkring en kvart före träningen startar och anmäla sig till instruktören. Den första veckan är det avgiftsfritt att prova på. I början räcker det att bära vanliga oömma träningskläder. Sedan vanlig vit gi och efter ett par år svart hakama. De som tidigare tränar Iaido är välkomna att träna i svart gi-jacka och hakama, även i jujutsu. Svart gi-dräkt lämpar sig främst vid utomhusträning och för de som också tränar iaido.  Välkomna!

11th Hontai Yoshin Ryu Jujutsu European Taikai

Den 10-12 juni 2016 hölls stilens internationella storläger i Brännkyrkahallen. Då var också de välkomna som tidigare tränat eller prövat HYR. T.ex. de som deltog vid det läger som hölls med stormästaren, Soke på uppdrag av svenska Jujutsufederationen 2012. 12:e storlägret, 2017, hölls i Ancona, Italien. 2018 var det 13:e storlägreti Finland. Juni 2019 hålls det i London.

 

 

In english.

HontaiYoshin Ryu Jujutsu is an old traditional style (koryu). To be accepted koryu the style has to be older than 150 years old and founded in Japan. In Sweden HYR is led by Olle Borg Sensei 4 dan jujutsu, 2 dan Iaido and member of Densho.

It is practised in four locations, AJF Stockholm-Brännkyrka, BJJK Jakobsberg, Takenoko Mariestad, JJKK Köping. Please contact these Clubs. Welcome!

 

 

''

Skriv din text här

Hontai Yoshin Ryu (HYR) Jujutsu i Sverige

Christers Jujutsu-historia

 

Det är ca. sextio år sedan jag i tio årsåldern fick mina första lektioner i ju-jutsu, men bara fyrtio sedan jag systematiskt började träna ju-jutsu-kai, då Budoförbundets officiella stil. Det var i den dåvarande huvudklubben (so-honbu dojo) Stockholms Budokwai i Alvik. För tjugofem år sedan träffade jag och några vänner på den gamla japanska skolan Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Den har en obruten japansk ledningslinje sedan 1600-talet (Soke-linje) till nuvarande 19:de Soke, Kyoichi Munenori Inoue. Nu startar min 81:a träningstermin. Några år med småbarn hemma blev det ganska litet tränat. Under tjugo år ca. 5-6 gånger per veckan i två dojo. Resten av tiden 2-3 gånger. Plus egen budoträning och 5-6 träningsläger per år

 

Från mitten av 90-talet började ett antal av oss från klubben i Brännkyrkahallen att träna Hontai Yoshin Ryu. Det var främst Torbjörn Johansson, Olle Borg, Marlon Schramm och Christer Ekman. Från omkrig 2000 tränar hela klubben Hontai Yoshin Ryu (HYR) Jujutsu och Tachi (vapenlöst respektive med traditionella vapen). Ungefär samtidigt blev Olle vår kontaktperson från AJF med den finska branschchefen Kauko och indirekt med den japanska huvud-dojon och stormästaren (18:de Soke). En tidigare branschchef i södra Sverige var sedan 1997 satt på is och utslöts 2002 av den japanska ledningen. Dojon i Stockholm blev då underställd den finska branschen för att få stöd att växa till sig, mogna och utvecklas. Efter förändringar i SSIF tog Christer Ekman 2008 initiativ att utveckla klubben till en självständig förening utanför studentidrotten. Ovan nämnda aktiva träffades och konstituerade Akademiska Jujutsu-föreningen (AJF), som sedan blev invald som medlem i Svenska Budo- och kampsportsförbundet, och Riksidrottsförbundet, (som man också tidigare tillhört som del av studentidrotten). Christer Ekman utsågs till ordförande vid det första mötet. 2013 blev Sverige formellt en undergren (subbranch) av HYR, fortfarande med stöd av Finland och deras ledare Mikko Salinen. 2015 utsågs Olle Borg till shoden av 19:e Soke, en tid efter att han graderat till yondan (4). Han ingår nu som förste svensk i Densho, skolans (ryu) innersta råd i Japan. Olle Borg har tillsynsansvar över all HYR-verksamhet i Sverige. Christer Ekman är på en grundläggande nivå, äldre träningskamrat, sempai till alla aktiva medlemmarna i de aktuella klubbarna i Sverige. Sempai kan på en enkel nivå vara en äldre träningskamrat som funnits längre i dojon eller stilen. En djupare innebörd, av sempai är ett ansvar för sin direkta elevs, (kohai, yngre träningskamrat) utveckling. I modern budo brukar man använda sempai som titel för tränare som är lägre än tredje dan och sedan ändras titeln till Sensei. Så gör man inte i den äldre och traditionella budon, s.k. Koryu Budo. Där kallas vanligen den som är instruktör för sensei, vilket betyder lärare. Sensei kan också ha en djupare innebörd av läromästare. Hontai Yoshin Ryu (HYR) är en traditionell japansk skola ledd av den 19:e stormästaren, Soke Kyoichi Munenori Inoue. Huvud-dojo, So-honbu finns i Imazu, Japan. Skolan har en obruten ledningslinje (sokelinje) till mitten av 1600-talet.

Börja träna

Alla som önskar träna och bedöms vara mogna för det är hjärtligt välkomna att träna Hontai Yoshin Ryu Jujutsu. Träning av HYR innebär förutom kampkonst att få ta del av japansk kultur. Det är också att bygga sin psyko-sociala och fysiska hälsa i ett livslångt lärande. All träning i Sverige sker under vägledning av Olle Borg, samt med kvalitetskontroll från den japanska ledningen, Soke Kyoichi Inoue och hans närmaste. 

 

JUJUTSU-KAI

Några tankar om den moderna stilen Jujutsu-kai. Den startades av Hans Greger på uppdrag av Budoförbundet och var länge förbundets officiella jujutsu. Det är ingen slump att den utvecklats inom idrotten och med tydligt självförsvars fokus. Den tränas idag av ca. 8000 medlemmar. Sedan starten på 70-talet måste mer än 100000-personer ha tränat den, t.o.m. den socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven har tränat jujutsu. Jag är själv väldigt förtjust i den första boken, som också är den första manualen och beskrivningen av stilen. På den tiden fanns ingen direktkontakt med den ursprungliga japanska jujutsun, utan vanligen till de europeiska stilar som bottnade i de som tränat och instruerat i Kano jujutsu, dvs. före Kano sensei grundande judo. Den ledande trojkan i Jujutsu-kai besökte regelbundet varje månad Raymond Cocatre som var franska Främlingslegionnens chefsinstruktör och även meriterad aikidoka. Det fick kompletterade det de hade lärt sig av de äldre svenska lärarna, som Kurt Durewall. Jämfört med annan jujutsu i närområdet kunde inte stilen ha börjat bättre än så som den beskrivs i - Lär dig Jujutsu. Hela stilens tekniker fanns t.o.m. första kyu, brunt bälte. Till dangradering skulle studenten själv sätta ihop ett program att visa upp. Det fanns i systemet en väldigt tilltalande modell för inlärning av kamae, kihon och jigowaza genom att länka teknikerna till kata. Jigowaza-teknikerna till femte kyu, gult bälte visades upp som kata av två personer till tredje kyu grönt bälte och till första dan (shodan) svart bälte visades gulteknikerna lämpligen upp som enmanskata. Det är ett bra sätt att knyta ihop det moderna med det traditionella och vid inlärning av rörelsemönster behövs rörelser och tekniker upprepas ca. 1000-1500 gånger för att det skall bli automatiska rörelser. Det kan man inte lära ur en bok eller genom att samtidigt försöka lära sig femtio eller hundra rörelser. I de tre böcker med utvidgning och utveckling av systemet som sedan skett så har stilen för varje bok gått några steg framåt, men på en del områden kan en del aspekter ha tappats bort. En tendens efter fjärde boken är att stilen mer tenderat på att användas av yrkesfolk, väktare, dörrvakter, vårdare, poliser som utöver nödvärnslagen också behöver ta hänsyn till reglementet för tjänsteutövning. Intrycket är att den blivit kraftfullare och med mindre ju-princip, men ändå ett mindre aggressivt självförsvar för att som privatperson satt i en livsfarlig situation rädda sitt liv. Då är nästan allt acceptabelt för att överleva. I det stora hela har stilen utvecklats bra och av bra personer. Personligen hoppas jag att rötterna till det japanska ursprunget stärks och att stilen utvecklar bra egna kata som Nige no Kata utifrån sina tekniker för att fördjupa inlärningen så att de sitter djupare. I Mon-systemet en enkel sammanfattning av stilens kärna och så som den kan tränas av barn. Via sin linje av instruktörer har Jujutsu-kai som genedai budo rötterna till både Wado ryu - Yoshin ryu och från aikido till Tenjin Shinyou - Yoshin ryu, från Kano jujutsu och judo tillbaka till Kito ryu respektive Fusen ryu ne waza. En budo utan kata riskerar att ensidigt betona kraft och enkla tekniker. På kort sikt kanske det inte märks eftersom de höggraderade har kata med sig i sina budo-gener - risken är på sikt.

In english.

HontaiYoshin Ryu Jujutsu is an old traditional style (koryu). To be accepted koryu the style has to be older than 150 years old and founded in Japan. In Sweden HYR is led by Olle Borg Sensei 4 dan jujutsu, 2 dan Iaido and member of Densho.

It is practised in four locations, AJF Stockholm-Brännkyrka, BJJK Jakobsberg, Takenoko Mariestad, JJKK Köping. Please contact these Clubs. Welcome!